Strona główna


OPTOKLASTER - Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych - został utworzony w październiku 2008 roku. Skupia on przedsiębiorstwa branży optycznej i optoelektronicznej oraz instytucje naukowo-badawcze zlokalizowane w regionie mazowieckim . Siedzibą klastra jest Instytut Optyki Stosowanej, który jednocześnie pełni rolę koordynatora.

Firmy optoelektroniczne wchodzące w skład OPTOKLASTRA produkują elementy optyczne, lasery półprzewodnikowe, urządzenia laserowe, podzespoły optoelektroniczne przeznaczone dla przemysłu, ochrony środowiska, a także dla medycyny. Wspierające je instytuty badawcze zajmują się opracowywaniem, wytwarzaniem i badaniem nowych źródeł promieniowania w szczególności laserowego, detektorów, nowych materiałów dla potrzeb optoelektroniki oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych. Wyspecjalizowana kadra inżynierska i naukowa tych ośrodków badawczych stanowi zaplecze eksperckie dla przedsiębiorców w zakresie fotoniki, w tym: optyki, fizyki ciała stałego, technologii półprzewodników, techniki podczerwieni, metrologii optycznej i laserowej, systemów zabezpieczeń oraz elektroniki.

OPTOKLASTER posiada podpisaną umowę o współpracy z francuskim klastrem OPTICSVALLEY, grupującym przedsiębiorstwa i instytucje badawcze pracujące w zakresie optyki, elektroniki i inżynierii oprogramowania w regionie paryskim.

OPTOKLASTER podejmuje działania mające na celu:

 • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu mazowieckiego poprzez efektywny transfer technologii High Tech z ośrodków badawczych do firm,
 • koncentrację badań naukowych oraz integrację działań przedsiębiorstw, agencji, stowarzyszeń i władz regionalnych w obszarze technologii fotonicznych,
 • ułatwieniu dostępu do źródeł finansowania,
 • ograniczenie ryzyka działalności firm innowacyjnych,
 • uzyskanie efektu synergii,
 • zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności członków OPTOKLASTRA,
 • ułatwienie współpracy między członkami oraz z instytucjami zewnętrznymi, w tym z zagranicy,
 • ułatwienie nieformalnych kontaktów,
 • dostępu do informacji naukowej, biznesowej i technicznej.

OPTOKLASTER w imieniu swoich członków oferuje ich produkty, usługi, szkolenia oraz wykorzystanie możliwości badawczych ośrodków naukowych w zakresie technologii fotonicznych.

PRODUKTY

Źródła promieniowania:

 • półprzewodnikowe diody laserowe oraz moduły laserowe 400 - 420 nm,
 • półprzewodnikowe diody laserowe 730 - 820 nm,
 • laserowe źródła promieniowanie EUV,
 • systemy laserowe.

Detekcja promieniowania:

 • niechłodzone detektory podczerwieni o dużej czułości i szybkości działania, optymalizowane na każdą długość fali w zakresie 2 – 16 m,
 • fotodetektory 280-365nm.

Materiały, elementy i podzespoły optoelektroniczne:

 • struktury epitaksjalne na podłożach Si, SiC, GaAs, InP i GaN,
 • monokryształy krzemu, kryształy tlenkowe, ceramiki i szkła,
 • pręty optyczne, światłowody aktywne, dwuwymiarowe mikrostruktury fotoniczne, rezonatory, sensory z AFP i aktuatory,
 • komórki Pockelsa,
 • polaryzatory, filtry, soczewki oraz pryzmaty wraz z warstwami antyrefleksyjnymi,
 • moduły laserowe.

Urządzenia optoelektroniczne:

 • kamery termograficzne,
 • laserowe urządzenia do znakowania, grawerowania i kodowania,
 • systemy laserowe OEM do stołów i robotów,
 • terapeutyczne i chirurgiczne systemy laserowe oraz koagulatory,
 • laserowe systemy pozycjonujące do zastosowań medycznych i przemysłowych,
 • zaawansowane przyrządy fotoelektryczne z HgCdTe,
 • systemy kierowania ogniem, dalmierze laserowe, systemy ostrzegania przed promieniowaniem laserowym, celowniki noktowizyjne,
 • sprzęt specjalistyczny dla straży granicznej, służb celnych i specjalnych,
 • optoelektroniczne systemy ochrony,
 • systemy bezpieczeństwa,
 • sprzęt pomiarowy do badań urządzeń obrazujących,
 • optoelektroniczne urządzenia pomiarowe,
 • specjalistyczne urządzenia laserowe,
 • unikatowe systemy optoelektroniczne,
 • aparatura do otrzymywania materiałów najwyższej czystości,
 • okulary ochronne.

USŁUGI

 • laserowe cięcie, grawerowanie i znakowanie
 • laserowe wycinanie szablonów SMT
 • laserowe czyszczenie powierzchni
 • certyfikacja urządzeń optoelektronicznych
 • certyfikacja pomocy naukowych

BADANIA I WDROŻENIA

 • kryształy fotoniczne, samoorganizujące się materiały, metamateriały, związki półprzewodnikowe III/V oraz inne materiały dla optoelektroniki
 • oddziaływanie promieniowania laserowego z materią, spektroskopia optyczna, lasery ciała stałego, detekcja sygnałów optycznych, fizyka i technika podczerwieni
 • fizyka nadprzewodników, fizyka molekularna i optyka kwantowa, fizyka niskich temperatur, biofizyka, badania procesów wzrostu kryształów oraz laserowa spektroskopia
 • optyka dyfrakcyjna, optyka gradientowa, optyka scalona, optyka światłowodowa, optyka struktur fotonicznych, zaawansowana mikroskopia optyczna
 • technologia produkcji półprzewodnikowych heterostruktur metodą ISOVPE i MOCVD
 • chromatografia
 • prace badawcze w zakresie fotoniki, optoelektroniki, mechaniki precyzyjnej
 • metody pomiarowe wykorzystujące zjawiska optyczne (interferencję, dyfrakcję, polaryzację, rozproszenie światła)
 • pomiary, ekspertyzy i opinie z obszaru zastosowań materiałów fotonicznych w tym technologii laserowych

EDUKACJA

 • studia w zakresie optoelektroniki
 • kursy dla lekarzy i inżynierów dotyczące szerokiego zakresu możliwości zastosowań światła laserowego
 • metodologia i praktyka obliczeń układów optycznych
 • szkolenia, szkoły i konsultacje w zakresie optoelektroniki
 • optoelektroniczne zestawy edukacyjne

Uczestnicy OPTOKLASTRA zajmują się również dystrybucją podzespołów i urządzeń optoelektronicznych oraz prowadzą działalność niezwiązaną bezpośrednio z optoelektroniką.

OPTOKLASTER ma charakter otwarty. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji - Innovation Express, finansowanego z budżetu krajowego.