O Nas

OPTOKLASTER jest konsorcjum zrzeszającym małe i średnie przedsiębiorstwa optoelektroniczne oraz jednostki naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Grupuje w swoich szeregach wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną i menedżerską przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających w obszarze technologii optycznych i optoelektronicznych. Jest nową formą konsolidacji środowiska w czasach szybkiego postępu technologicznego i nasilającej się konkurencji.

Działalność OPTOKLASTRA koncentruje się na wzmacnianiu więzi kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zasadniczym celem działalności OPTOKLASTRA jest stymulowanie kierunków badawczych tworzących przewagę konkurencyjną przedsiębiorców, opracowywanie oraz produkcja nowych, innowacyjnych wyrobów dla potrzeb rynkowych.

Organami KLASTRA są:

 1. Rada Przedstawicieli Optoklastra, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Konsorcjantów mających zdolność do podejmowania decyzji w ich imieniu.
  Skład Rady:
  Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz (ITME),
  Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. Stanisław Natkański (PCO),
  Sekretarz - dr inż. Dariusz Litwin (Optolab);
 2. Koordynator Klastra, którym jest Dyrektor Instytutu Optyki Stosowanej – dr Marek Daszkiewicz.
 3. Zespół Sterujący, w składzie:
  Przewodniczący Zespołu - dr inż. Zbigniew Patron (IOE WAT),
  Wiceprzewodniczący – dr Lech Boruc (SOLARIS LASER),
  dr Marek Daszkiewicz – Koordynator (INOS),
  Halina Miłaszewicz (FSNT-NOT),
  mgr inż. Marek Maszkowicz (SOLARIS OPTICS),
  prof. dr inż. Jan Szukalski (MIKROEL);

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji - Innovation Express, finansowanego z budżetu krajowego.