Klaster Partnerski

Opticsvalley to klaster z regionu paryskiego specjalizujący się w zakresie optyki, elektroniki i inżynierii oprogramowania. Skupia małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, centra szkolnictwa wyższego, laboratoria badawcze a także publiczne i prywatne instytucje, które wspierają innowacyjność i rozwój ekonomiczny.

Opticsvalley reprezentuje ponad 900 przedsiębiorstw, 40 wyższych uczelni i około 12000 naukowców skupionych w 230 laboratoriach. Ponadto, stowarzyszenie tworzy również Rada Regionu Paryża oraz Rada Departamentu Essonne.

Działalność Opticsvalley obejmuje trzy podstawowe cele:

  • popieranie rozwoju MSP poprzez i ndywidualne wsparcie dla każdej z firm oraz promowanie ich projektów rozwoju;
  • promocję o ptyki, elektroniki i oprogramowania poprzez promowanie klastra dzięki organizowaniu lub uczestniczeniu w spotkaniach dotyczących innowacji w regionie Paryża, zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji o innowacji i uczestnikach Opticsvalley w swoich specjalistycznych mediach (biuletyn, strona internetowa i inne), silne zaangażowanie w europejskich projektach i sieciach, poparcie do zatrudniania za pomocą specjalnego narzędzia rozwiniętego przez Opticsvalley: «Wymiana Zatrudnienia» oraz poparcie wspólnych inicjatyw dla promowania regionu Paryża;
  • Promowanie określonych zainteresowań: bio IT, sieci radiowe i bezprzewodowe, oprzyrządowanie.

Opticsvalley dąży do wypromowania sieci uczestników klastra a także do przedstawienia ich oferty, oraz wsparcia technologicznego realizowanych projektów współpracy.

www.opticsvalley.org

Pliki do pobrania:

Prezentacja OPTICSVALLEY

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji - Innovation Express, finansowanego z budżetu krajowego.