Jak przystąpić do OPTOKLASTRA

OPTOKLASTER - Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych działa na podstawie Umowy o Ustanowieniu Konsorcjum Naukowo - Technologicznego. OPTOKLASTER ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi członkowie. W celu zadeklarowania chęci przystąpienia do Optoklastra prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji i odesłanie jej na adres Biura Klastra

Pliki do pobrania:

Deklaracja Optoklastra

Decyzja w sprawie przyjęcia nowego członka klastra jest podejmowana na wniosek Przedstawiciela Koordynatora na najbliższym zebraniu Rady.

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji - Innovation Express, finansowanego z budżetu krajowego.